Miljøakustik

Støj ER Farlig - DAS Seminar om "Noise & Health"
[2013-06-18 14:19:17]
Læs rapportagen fra seminaret d. 17. maj 2013.
2 af Europas førende forskere om de helbredsmæssige følger af støj med fokus på støj om natten og trafikstøj fortalte om:
Øget støjbelastning forhøjer risikoen for blodpropper, type 2 diabetes og hjerteanfald.
Der sker ændringer i søvnstadie ved Lmax >33 dB og at søvnkvaliteten påvirkes når Lnight >40 dB.

http://www.d-a-s.dk/exfiler/filer/Stoej_ER_farlig_DAS_Noise_Health_Seminar.pdf
Douglas Manvell
Sundhedsstyrelsen afholder temadag om støj og helbred
[2012-09-16 07:47:36]
Sundhedsstyrelsens Rådgivende Videnskabelige Udvalg for Miljø og Sundhed holder en temadag om støj og helbred torsdag den 11. oktober 2012 i Eigtveds Pakhus.
Mødet henvender sig primært til forskere og administratorer, der beskæftiger sig med miljø og sundhed, men andre interesserede er velkomne.
Se program og tilmeldingsprocedure: http://miljoogsundhed.sst.dk/Invitation.pdf
Karen
Konference i Halsnæs Kommune om lavfrekvent støj
[2012-02-06 13:03:07]
Onsdag den 25. januar 2012 afholdt Halsnæs Kommune super spændende konference om lavfrekvent støj og infra lyd. DAS-medlemmerne var også inviteret. Læs meget mere på:
http://www.halsnaes.dk/Borger/natur_og_miljoe/Konference_lavfrekvent_stoej.aspx
Annelin
Revision af bekendtgørelse om støj fra vindmøller
[2011-11-08 15:14:20]
Miljøstyrelsen har udgivet en bekendtgørelse til høring fra 03.11.2011 til 25.11.2011.

Formålet med at revidere bekendtgørelsen er at sætte faste grænser også for den lavfrekvente støj fra vindmøller. Her ud over foretages der enkelte andre ændringer af vindmøllebekendtgørelsen

Kontaktperson: Jørgen Jakobsen, MST

Se:
http://www.mst.dk under Seneste Høringer
Douglas Manvell
Velbesøgt møde om M3 hos Vejdirektoratet
[2011-05-25 10:38:05]
Den 24/5 afholdt komiteen for Miljøakustik et velbesøgt møde. "Motorring 3, støjundersøgelse før og efter udvidelsen"
Mødet blev holdt hos Vejdirektoratet i Herlev
Arrangeret af: Komiteen for Miljøakustik (Gustav Bruun og Louise Villefrance Rebien)

Hans Bendtsens indlæg: "Motorring 3, støjundersøgelse før og efter udvidelsen"
Kan ser her:
http://www.d-a-s.dk/filer/filer/27.pdf

Vi siger tak for et fint arrangement
Annelin
1 2 3 4 5

Sponsorer
Dansk Akustisk Selskab
das@d-a-s.dk
c/o Akustisk Teknologi, Bygning 352 - DTU DK-2800 Lyngby, Danmark
Sitet er udviklet af: Martin Leerbæk Pedersen