Miljøakustik

Vejstøj - M3 før og efter udvidelsen
[2011-03-06 08:54:10]
Gå hjem møde
Motorring 3, støjundersøgelse før og efter udvidelsen
Tirsdag d. 24. maj hos Vejdirektoratets, Herlev
Arrangeret af: Komiteen for Miljøakustik (Gustav Bruun og Louise Villefrance Rebien)
Se invitationen på: http://www.d-a-s.dk/filer/filer/24.pdf


Annelin
Resume af DAS møde den 11. november 2010 hos Københavns Kommune
[2011-02-01 11:02:08]
Ca. 20 deltagere var mødt frem og hørte Lone Reiff (Kbh. Kom.) fortælle om kommunens støjhandlingsplan, der på tidspunktet for mødet var i høring. Indlægget var for mange af os en naturlig forlængelse af Lone Reiffs indlæg på DAS-møde i november 2008 om støjkortlægningen af København...

Læs det fulde resume:
http://www.d-a-s.dk/filer/filer/22.pdf
Annelin
Støjkortlægning og -handlingsplaner/stille områder
[2010-10-21 15:20:50]
EU Direktiv 2002/49 stiller krav til alle medlemslande i EU om nationale, regionale og lokale støjkortlægninger og efterfølgende handlingsplaner for at reducere høje støjbelastninger, og bevare miljøer hvor støjen er passende lav (stille områder). Første runde af støjkortlægninger og handlingsplaner blev gennemført i 2007-2009.

Dansk Akustisk Selskab sætter med dette eftermiddagsmøde fokus på den netop vedtagne støjhandlingsplan for Københavns Kommune samt på det arbejde Oslo Kommune har gennemført for sammen med lokalbefolkningen at udpege stille områder i kommunen.

Tid: torsdag 11. november 2010 kl. 15-17

Sted: Center for miljø, Njalsgade 13, 2300 København S

Pris: gratis for DAS medlemmer, der kan medtage en kommunal gæst

Tilmelding: senest 8. november 2010 til das@d-a-s.dk


http://www.d-a-s.dk/exfiler/filer/Kbh_11NOV2010.pdf
Douglas Manvell
Kommende arrangementer
[2010-10-18 09:47:29]
Kommende arrangementer:


Planerne omfatter:
a) lydisoleringsprogrammerne hos Banedanmark og VD samt de indhøstede erfa
b) soundscape og stille områder håndtering af nabostøj og lydklassificering af boliger (med bygningsakustikgruppen)
c) nyt regulativ om støj fra godsvogne TSI
d) aktiviteter i vore nabolande i forbindelse med implementering af END direktiv 2002/49/EF
e) erfa møde om brug af software til større støjkortlægninger (SoundPLAN, LIMA, Predictor, Cadna og IMMI, NoMeS, NOVApoint, Mapnoise

martin
ISO/FDIS 1996-2 part 2 i høring til 1. dec. 2006
[2010-10-18 09:47:29]
ISO/FDIS 1996-2 "Acoustics - Description, assessment and measurement of environmental noise - Part 2: Determination of environmental noise levels"

Svarfrist over for DS sekretariatet: 2006-12-01.

Hvis du ønsker at give dit besyv med, så kontakt DS for at rekvirere høringsmateriale.

martin
1 2 3 4 5

Sponsorer
Dansk Akustisk Selskab
das@d-a-s.dk
c/o Akustisk Teknologi, Bygning 352 - DTU DK-2800 Lyngby, Danmark
Sitet er udviklet af: Martin Leerbæk Pedersen