Miljøakustik

ISO/DIS 362-2.2 Measurement of noise emitted by accelerating road vehicles - Engineering method - Part 2: L category
[2010-10-18 09:47:29]
Medlemmer gøres hermed opmærksom på denne standard, som er til behandling:

ISO/DIS 362-2.2 "Measurement of noise emitted by accelerating road vehicles - Engineering method - Part 2: L category"

Svarfrist over for DS sekretariatet: 2008-02-15.

Den gældende prisaftale mellem DAS og DS indebærer, at medlemmer af DAS, som ønsker at få et forslag, skal selv rekvirere det fra DS.

martin
Høring over bekendtgørelse om sikkerhedsstillelse efter miljøskadeloven
[2010-10-18 09:47:29]
Vedhæftet fremsendes udkast til bekendtgørelse om sikkerhedsstillelse, der udstedes i medfør af miljøskadeloven.

Miljøstyrelsen beder om, at eventuelle kommentarer til udkastet til bekendtgørelsen er Miljøstyrelsen i hænde senest fredag den 1. august 2008. Høringssvar bedes sendt til joaff@mst.dk.martin
European Acoustics Association Young Researchers and Students Program 2009
[2010-10-18 09:47:29]
The European Acoustics Association, EAA, offers grants and awards for the active participation of young researchers and students to the 8th European Conference On Noise Control, EURONOISE 2009, to be held in Edinburgh from October 26 to 28, 2009.

EAA will support with grants the participation of 20 European young acousticians to the EURONOISE 2009 Conference. This includes free registration at the Congress.

EAA also offers three “Best Paper Presentation Awards” of 1000 € to young researchers who will present a paper as first author at the EURONOISE 2009 Conference.

For more information see here.

martin
1 2 3 4 5

Sponsorer
Dansk Akustisk Selskab
das@d-a-s.dk
c/o Akustisk Teknologi, Bygning 352 - DTU DK-2800 Lyngby, Danmark
Sitet er udviklet af: Martin Leerbæk Pedersen