Miljøakustik

Bilfri Søndag 2016 i København
[2016-10-21 15:19:42]
I forbindelse med Københavns bifri dag søndag d. 18. september (www.kk.dk/bilfridag), opfordrede DAS alle medlemmer i omegne af København til at besøge byen på et tidspunkt på dagen og lytte, observere og evt. måle og/eller optage byens lyde. 3 tog opfordringen op. Her er deres historier:
Doug Manvell
Målingerne blev lavet 2 steder på Østerbrogade (ved Koldinggade og ved søerne) og viste markante lavere lydniveauer (5-10 dB LAeq) og en ændring i spektra begge steder – den ene med tydelig bastung festmusik men begge uden trafikbrumme. Der var en lille fald i ”baggrundsniveauerne” (L95). Men de målte niveauerne på stederne er følsomme overfor individuelle specifikke begivenheder som kraftige motorcykler, som skiller sig så markante ud, lige meget om der er biler eller ej.
På bilfri søndag var det mere stille ved søerne, selv om der var flere aktiviteter, end ved Koldinggade, hvor festmusikken spillede et pænt styk væk.
Morten Holm
De steder på Enghavevej og Ingerslevsgade jeg optog var der ingen musik og ganske stille på den bilfri søndag. Der dukker en del fine lyde op, fx stemmer, legende børn og cykler, når bilerne er væk, og også en enlig knallert kan høres komme og forsvinde langt væk i byrummet. Jeg har ikke lavet nogen målinger, men alt er optaget med samme gain, og der er en average RMS forskel på 10-12 dB på optagelserne fra den bilfri søndag og optagelser fra de samme steder en almindelig dag.
Birger Bech Jessen
Jeg tog en cykletur med en god digital båndoptager via Nørrebrogade, Nørrebro station, Ydre Østerbro og ind via Østerbrogade til Trianglen.
Ingen lydmålinger, da jeg ikke ville cykle med en lydmåler. Stort set på alle de bilfri strækninger hørte jeg dunke dunk musik og lignende. Så det fandt jeg ikke så relevant mht lydnedsættelse… Folk var glade og aktive, men ikke lydsvage ;-)
Douglas Manvell
Bilfri søndag i København d. 18. sep
[2016-09-08 13:34:16]
Hvad sker der akustisk i en by "uden biler"?

Inspireret af Københavns bifri dag vil vi gøre DAS synlig og desuden pirre de københavnske akustikeres nysgerighed.

Vi opfordrer alle medlemmer i omegne af København til at besøge byen på et tidspunkt på søndag d. 18. sep og lytte, observere og evt måle og/eller optage byens lyde, når de har lyst og mulighed for at gøre dette. Man kan tage til en af de veje der bliver lukkede, eller muligvis en af nabovejene, der bliver påvirket af omdirigerede trafik.

For mere information se http://www.d-a-s.dk/exfiler/filer/Hvad_sker_der_akustisk_i_en_by_uden_biler_invitation.pdf
Douglas Manvell
Wind Turbine Acoustic Day, 18 May at DTU RISØ CAMPUS
[2016-04-19 15:28:41]
With this conference DTU wind wish to give an overview of important activities and the current status of science based knowledge and to facilitate discussion on the needs for research and development in the future. The conference aims at an audience with interest in noise and acoustics from wind turbines and many of the presentations will be at a technical level.
DTU Wind have set an agenda that present acoustics and noise from all perspectives: wind turbine manufacturers, consultancies, research institutions and the society. All presentations will be given in English.

Time: Wednesday 18 May 2016, 09.00-17.00
Place: Niels Bohr Auditorium, DTU Risø Campus, Frederiksborgvej 399, Roskilde
Agenda and registration: http://www.vindenergi.dtu.dk/english/News/Nyhed?id=2517082F-169A-4AF7-A168-66196C986717
sommer
Trafikstøj: En overset samfundsudfordring
[2016-04-16 06:26:35]
Vestegnens Trafikforum og Gate 21 inviterer den 18. maj 2016 til konferencen:
Trafikstøj: En overset samfundsudfordring
Den globale urbanisering er en realitet. I takt med at flere og flere flytter til byerne, stiger antallet af mennesker, der påvirkes af støj fra trafikken.

En ny rapport fra Vejdirektoratet slår endnu engang fast, hvor belastende det er at være nabo til støjende veje. Bare i Danmark er mere end 700.000 udsat for trafikstøj, der overstiger Miljøstyrelsens anbefalede grænseværdier. Og på EU plan vurderes det, at støj koster samfundet 40 milliarder euro hvert år.

I Gate 21 og Vestegnens Trafikforum er vi utrolig glade for den store interesse, der allerede har vist sig for konferencen om trafikstøj den 18. maj 2016. Støj fra trafikken er en af de største og mest oversete miljøudfordringer. Derfor inviterer Vestegnens Trafikforum og Gate 21 politikere og fagfolk til en fælles debat om, hvordan vi får bragt trafikstøjen ned i Danmark.

Find det fulde program for dagen her (pdf):
http://www.gate21.dk/wp-content/uploads/2016/03/Program-Trafikst%C3%B8j-en-overset-samfundsudfordring.pdf?utm_source=apsis-anp-3&utm_medium=email&utm_content=unspecified&utm_campaign=unspecified
sommer
Støjberegning Gratis DXF-filer til alle
[2015-02-16 08:06:29]
Brugere af SoundPLAN og andre støjberegningsprogrammer har i over et år kunne hente gratis digitale højdekort DTM og DSM (digital terrænmodel og digital overflademodel) på hjemmesiden "kortforsyningen.dk". På baggrund af disse kan man i programmet opbygge en detaljeret terrænmodel (DGM).
Import af geometri for bl.a. bygningspolygoner, veje og jernbaner har også været muligt, men har indtil for nylig krævet, at man også havde SP-modulet "Shapefiles Interface". Nu er det imidlertid blevet muligt for alle brugere af SP at downloade kort i DXF-format. Disse kort er ligeledes gratis. Måden til at downloade kortene skal kort beskrives her:
Hent DXF-file (veje, bygningspolygoner mm):
download.kortforsyningen.dk > Topografiske kort > Kort10 > Brugerdefineret område: Tegnet område > Format: DXF og Koordinatsystem: UTM32 > Tegn område: (Placer musen på nederste venstre hjørnepunkt - hold musetasten nede og træk arealet op til øverste højre hjørnepunkt - slip tasten. NB: arealet er begrænset til 5 km2 > læg i kurv > download kort (behandlingen kan tage lidt tid)
Birger Bech Jessen
1 2 3 4 5

Sponsorer
Dansk Akustisk Selskab
das@d-a-s.dk
c/o Akustisk Teknologi, Bygning 352 - DTU DK-2800 Lyngby, Danmark
Sitet er udviklet af: Martin Leerbæk Pedersen