Hvordan WHO’s Anbefalinger om Ekstern Støj Påvirker Danmark

Kort utilgængelig

Dato/tid
Date(s) - 04/03/2021
15:15 - 16:30

Kategori


Hvornår: tor. d. 4. marts 2021, kl.1515-1630

Hvor: din PC, tablet, smartphone

Gratis for medlemmer af DAS

Tilmelding: via DAS’ hjemmeside senest 21. februar

Som I sikkert ved, udgav WHO ”Environmental Noise Guidelines for the European Region” i 2018. Men hvordan påvirker dette de danske forhold og vores arbejde med at regulere ekstern støj i Danmark?

Derfor har vi inviteret Frank Pedersen til at fortælle om Miljøstyrelsens arbejde med regulering af ekstern støj ift WHO’s anbefalinger og hvordan den påvirker den næste runde af EU støjkortlægning ift 2022. De følgende 4 punkter gennemgås:

  • Grænseværdier for støj og hvordan de fastsættes – og lidt lovgivning
  • Andre EU-landes grænseværdier sammenlignet med Danmark
  • WHO’s anbefalinger og genekurver samt øvrige undersøgelser
  • EU kortlægning med CNOSSOS og opgørelse af støjens negative helbredseffekter

Der vil være god tid til diskussion.

Programmet:

  • Velkomst og introduktion v/ Doug Manvell, Envirosuite
  • WHO anbefalinger 2018 og EU kortlægning af støj 2022 v/ Frank Pedersen, MST
  • Spørgsmål og kommentarer v/ Doug Manvell, Envirosuite
  • Mulige opfølgningsmøder v/ Lars Søndergaard, FORCE Technology

Linket til mødet udsendes til de tilmeldte i løbet af uge 8.

 

Vel mødt!

Lars Søndergaard og Douglas Manvell, DAS Miljøakustik Teknisk Komite

Tilmelding

Tilmeldinger er lukket til denne event.