Bestyrelse

Bestyrelsen for Dansk Akustisk Selskab 2020-2021


Lars Bramsløw (formand), Eriksholm Research Centre, Oticon A/S


Sébastien Santurette (næstformand), Oticon A/S


Jan Balle Larsen, Grundfos A/S

Rune Egedal, Sweco Danmark A/S

Anders Olsen, Vibratec

Jakob Christensen-Dalsgaard, Syddansk Universitet

Sekretær


Claus Møller Petersen, Sweco Danmark A/S

Kasserer


Torben G. Nielsen, tidligere Bruel & Kjær