Bestyrelse

Bestyrelsen for Dansk Akustisk Selskab 2019-2020


Lars Bramsløw (formand), Eriksholm Research Centre, Oticon A/S


Søren Vase Legarth (næstformand), DELTA a part of FORCE Technology


Birger Bech Jessen, Teknologisk Institut


Sébastien Santurette, Oticon A/S

Jan Balle Larsen, Grundfos A/S

Rune Egedal, Sweco Danmark A/S

Sekretær


Claus Møller Petersen, Sweco Danmark A/S

Kasserer


Torben G. Nielsen, tidligere Bruel & Kjær