Bestyrelse

Bestyrelsen for Dansk Akustisk Selskab 2018-2019


Birgit Rasmussen (formand), Statens Byggeforskningsinstitut


Søren Vase Legarth, DELTA a part of FORCE Technology


Birger Bech Jessen, Teknologisk Institut


Sébastien Santurette, Oticon A/S


Lars Bramsløw, Eriksholm Research Centre, Oticon A/S

Jan Balle Larsen, Grundfos A/S

Sekretær


Claus Møller Petersen, Sweco Danmark A/S

Kasserer

Torben G. Nielsen, tidligere Bruel & Kjær