Bioakustik

Bioakustik handler om dyrs hørelse og lyd- og vibrationskommunikation. Det er et område, der altid har stået stærkt i Danmark med tætte kontakter mellem akustikere og biologer, et grundforskningscenter (1994-2003) og aktive forskningsgrupper i dag ved KU, AU og SDU. Området spænder bredt, fra lydmålinger og lydanalyse, akustiske modeller til fysiologi af hørebanen, psykofysik og psykofysik, og grænser derfor naturligt til flere af de andre tekniske komiteer i DAS.

 • Eksempler på forskningsområder:
 • Fysiologi og biofysik af ‘øret’ og hørebane hos dyr
 • Psykofysik af hørelse hos dyr
 • Dyrs lydproduktion – neurofysiologi og biofysik
 • Lydkommunikation – Adfærd, lydniveau, frekvensindhold, spredning, kommunikationsafstand
 • Vibrationssignaler
 • Støjpåvirkning
 • Metoder og modeller

Teknisk komité for bioakustik er (2022-2023):

 • Lasse Jakobsen, Biologisk Institut, SDU (tovholder)
 • Elodie Floriane Mandel-Briefer; KU
 • Thorsten Balsby, AU
 • Peter Teglberg Madsen, AU
 • Jakob Christensen-Dalsgaard*, SDU

* Bestyrelsesrepræsentant