Om DAS

Dansk Akustisk Selskab (DAS) blev grundlag for mere end 60 år siden af en gruppe professionelle akustikere, inklusiv Prof. Dr. Tech. Fritz Ingerslev og Dr. Tech. Per V. Brüel.

Siden selskabets start i 1955, er DAS vokset til at inkludere mere end 300 professionelle akustikere, inklusiv mere end 20 sponsorer. Siden selskabets 50 års jubilæum i 2005 er DAS vokset med mere end 20%, hvilket tyder på en fortsat styrke for dansk akustik. Cirka 70% af selskabets medlemmer er fra industrien, 20% fra nationale og lokale institutioner og 10% fra videregående uddannelser. For at motivere nye medlemmer og promovere livslang tilknytning til selskabet, tilbydes kandidat studerende et års gratis medlemskab. Selskabet forbliver dedikeret til de oprindelige mål; at promovere og udbrede kendskabet til akustik og dets praktiske anvendelser national, og at etablere nationale og internationale kontakter mellem mennesker med interesse for akustik, særlig i Skandinavien, Europa og internationale organisationer. DAS har spillet en vigtig rolle ved organiseringen af adskillige store akustiske møder, det seneste var i forbindelse med Forum Acusticum i Aalborg fra 27. juni til 1. juli, 2011 – en begivenhed, som DAS var stolt af at være vært for med over 600 deltagere.

DAS har fem fokus områder; rum- og bygningsakustik, elektroakustik, miljøakustik, maskinakustik, og psykoakustik. Aktiviteterne inden for disse fem områder organiseres typisk af den relevante tekniske komité, med henblik på at sikre et højt aktivitetsniveau og en bred repræsentation af selskabets medlemmer. En af de store begivenheder er det årlige ”Akustikkens Dag”, hvor der inviteres foredrag fra alle selskabets områder. DAS er særligt interesseret i at etablere kontakter mellem forskere og praktikere inden for deres special områder.

DAS bidrager desuden i forbindelse med høringsprocesserne for nye akustiske standarder fra Dansk Standard (inklusiv ISO) og kommer med forslag til bl.a. Miljøstyrelsen vedrørende nye akustik vejledninger. DAS er også aktiv uden for Danmark med bidrag til både I-INCE og til ICA gennem bestyrelsesmedlemmer.

Selskabet ledes af en seks-mand stor bestyrelse, som på nuværende tidspunkt består af: Birgit Rasmussen (Statens Byggeforskningsinstitut ved Aalborg Universitet), formand, og bestyrelsesmedlemmerne Claus Møller Petersen (Sweco), Dorte Hammershøi (Aalborg Universitet), Birger Bech Jessen (Teknologisk Institut), Søren Vase Legarth (Force), Sébastien Santurette (Danmarks Tekniske Universitet). Selskabet støttes af en deltids sekretær og kasserer. Selskabets web-adresse er https://www.d-a-s.dk, som rummer information om møder, høring af forslag til nye standarder og links til kurser i akustik såvel som links til sponsor websider (inklusiv jobopslag for sponsorer), og til andre akustiske organisationer. DAS kan kontaktes på <das@d-a-s.dk>.

DAS er affilieret med den Europæiske Akustiske Association, og det internationale Institute of Noise Control Engineering. DAS’ medlemmer modtager publikationer fra begge disse selskaber (fx Acta Acustica united with Acustica) uden omkostninger. Medlemmer af DAS har også adgang til den Nordiske Akustiske Association (NAA) uden ekstra omkostninger. NAA aktiviteterne omfatter organisering og afvikling af de Baltisk-Nordisk Akustiske møder (B-NAM), som holdes i lige år i enten Danmark, Finland, Sverige, Norge, eller Island. Det kommende B-NAM afholdes af det islandske akustiske selskab i Reykjavik, maj 2018.