Maskinakustik

Vi bliver udsat for mere og mere støj fra vores maskiner og apparater.

Støj og lyd er ofte et symptom på utilsigtede vibrationer, kraftpåvirkninger, resonanser og unødvendigt spild af energi.

Lyd kan også signalere kvalitet eller mangel på samme. Vi reagerer ofte ubevidst om apparatet/bilen lyder godt eller skidt…

Maskinakustisk kommite vil med møder, information og konstruktiv dialog medvirke til at vi alle får et bedre lydmiljø.

Kom og vær med!

Teknisk komité for maskinakustik er (2018-2019):

  • Birger Bech Jessen (tovholder), Teknologisk Institut
  • Carsten L. Fog, COWI
  • Ole Winther Nielsen, Sweco
  • Patrick Glibert,  Grundfos
  • Svend Gade, ex Brüel & Kjær.