Medlemsfordele

Ved at blive DAS medlem bidrager du til DAS’ formål at forøge og udbrede kendskabet til akustikken og dens praktiske anvendelse i Danmark og at etablere kontakt mellem akustisk interesserede i ind- og udland, herunder at samarbejde med tilsvarende nordiske og europæiske organisationer.

Desuden har du som DAS medlem følgende fordele:

  • Adgang til et fagligt netværk omkring akustik og dets anvendelse
  • Mulighed for at deltage i og bidrage til aktiviterne i DAS’ tekniske komiteer
  • Gratis deltagelse eller deltagelse med rabat i DAS arrangementer:
  • Mulighed for a blive medlem af et teknisk komite og selv arrangere temamøder
  • Invitation til og stemmeret under DAS’ årlige generalforsamling
  • Regelmæssige nyheder om akustik i Danmark og udlandet (fx events, jobtilbud osv.)
  • Gratis adgang til Acta Acustica united with AcusticaOBS: Midlertidigt ikke tilgængeligt
  • Som firmamedlem og DAS sponsor, dit firmalogo på hjemmesiden og mulighed for at poste job-, aktivitets- og projektopslag på d-a-s.dk