DAS-Fonden

DAS-fonden yder rejselegater til studerendes deltagelse i kongresser, symposier og lignende i ind- og udland inden for Dansk Akustisk Selskabs fagområder, eksempelvis psykoakustik, bygningsakustik, elektroakustik, maskinakustik, miljøakustik og undervandsakustik. Der kan endvidere søges rejselegat til studerendes studieophold i udlandet.

DAS-fonden yder også støtte til aktiviteter, der fremmer akustisk udveksling og videndeling, herunder for eksempel særlige udgivelser, arrangementer, eller udstillinger.

Nærmere information og ansøgningsvejledning findes nederst på siden.

Ansøgningen indsendes af ansøgeren personligt og kun pr. e-mail til
das-fonden@d-a-s.dk, stilet til DAS-fonden att. formanden for Dansk Akustisk Selskab c/o Akustisk Teknologi – DTU Elektro, Ørsteds Plads 352, 2800 Kgs. Lyngby. Emnelinjen i e-mailen skal mærkes LEGATANSØGNING og have information om konferencens navn, studiestedet i udlandet eller aktivitetens navn.

DAS-Fondens Vejledning