Miljøakustik

Miljøakustik dækker områderne:

  • Støj og vibration i det eksterne miljø fra veje, jernbaner, lufthavne, vindmøller og industri samt bygge-og anlægsaktivitet.Vi følger både dansk og udenlandsk aktivitet på fagområdet, herunder nyere vurdering af støjbelastning i forhold til Miljøstyrelsens vejledninger på området og aktiviteter i Europa.
  • Støj og vibration på arbejdspladsen.Vurdering af støj- eller vibrationsbelastning, der indebærer en risiko for høretab eller vibrationsskader på hænder og krop, i henhold til Arbejdstilsynets bekendtgørelser, eller som gener der påvirker trivsel og effektiviteten på arbejdspladsen.

Målgruppen er rådgivende ingeniører, sikkerhedsafdelinger og arbejdsmiljørådgivere der beskæftiger sig med arbejdspladsvurdering, klagehåndtering samt udarbejder forslag til støjreduktion m.v.

Miljøakustikgruppen medvirker i høringer om lovgivning og bekendtgørelser og gør vores medlemmer opmærksom på når nye internationale standarder er til høring.

Gruppens aktiviteter sikrer medlemmerne ajourført viden på området, blandt andet gennem formidling af nye standarder og reguleringer, love og bekendtgørelser.

Gruppen er høringspart hos både Dansk Standard og i Miljøstyrelsen.

Har du lyst til at være en aktiv medspiller på miljøakustik i DAS hører vi gerne fra dig.

Teknisk komité for miljøakustik er (2022-2023):

  • Rune Egedal (tovholder) *, FORCE Technology
  • Douglas Manvell, DMdB
  • Martin Leerbæk Pedersen, MOE Denmark
  • Jibran Khan, Aarhus Universitet, DYAN Chair

*Bestyrelsesrepræsentant