Støj fra varmepumper og køleanlæg

Hvornår

25/08/2021    
15:00 - 16:30

Begivenhedstype

Varmepumper og luft-til-luft køleanlæg producerer meget støj og resulterer i et stigende antal klager fra beboere om støjgener i tætbefolkede områder.

Arrangementet er et samarbejde mellem DAS og Danish Sound Cluster.

Data fra ISO standarden der bruges til klassificering af støj er ikke anvendelige til at foretage en dækkende støjberegning ved naboskel. Målingerne konflikter med støjmålingerne ifølge miljølovgivningen, som skal beskrive støjudfordringerne i den virkelige verden.

Varmepumper er underlagt Energistyrelsens regelsæt – med Miljøstyrelsen kun på sidelinjen, mens støj, som den opleves af mennesker, sorterer under Miljøstyrelsen. Energistyrelsens fokus er ’effektivitet’. Støjudfordringen er således et problem, der havner mellem to stole. Der skal findes en bedre løsning nu!

Hør hvad industriens eksperter mener om emnet, og vær med i debatten.

Form: webinar

Dato: 25 august 2021

Sted: Online via Zoom
Tid: 15.00 – 16.30

Pris: gratis

Sprog: dansk

Tilmelding: https://danishsoundcluster.dk/stoej-fra-varmepumper-koeleanlaeg/

Deltagerprofil:

  • Akustikere
  • Varmepumpeproducenter
  • Entreprenører
  • Arkitekter/designere
  • Byplanlæggere
Program: