Vindmøllestøj – hvordan balancerer vi den grønne omstilling? (Danish Sound Cluster)

Hvornår

25/06/2024    
10:00 - 12:00

Begivenhedstype

En vigtig brik i omstillingen til bæredygtige energiformer er at forøge Danmarks kapacitet af strøm fra vindmøller. Generelt er der bred opbakning i befolkningen til at anlægge flere vindmølleparker – så længe det ikke foregår i baghaven eller forstyrrer havudsigten. Uanset om de står på land eller i vand, støder de fleste vindmølleprojekter på lokale protester, hvor hensyn til æstetik, miljø, naturhensyn, og – ikke mindst – støjgener spiller vigtige roller. Deltag i dette webinar og se vindmøllestøj i et nyt perspektiv.

Dato: 25 juni 2024

Tid: 10.00 – 12.00

Format: Online Zoom

Pris: gratis

Sprog: Dansk

Har du spørgsmål vedr. deltagelse/registrering, venligst kontakt Murielle De Smedt: mds@danishsoundcluster.dk

Læs mere her: https://danishsoundcluster.dk/vindmoellestoej-hvordan-balancerer-vi-den-groenne-omstilling/