“Noise in Europe”: Noise Expert Group call for applications

EU vil udvide ekspertpanelet, der skal rådgive EU om miljøstøj.

Som del af ekspertpanelet kan man påregne 2 årlige diskussionsmøder i Bruxelles inkl. forberedelse og opfølgningsarbejde (fly, hotel betalt).

Hvis man er interesseret skal man maile en udfyldt application form senest 13.10.

Se udvælgelseskriterierne i EUs call for experts her:
http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=calls.calls_for_app

Primært bør man have erfaring indenfor området og være parat til at gøre et stykke arbejde.

Læs mere om Noise in Europe og se materialerne og konklusionerne fra konferencen her:
https://ec.europa.eu/info/events/noise-europe-2017-apr-24_en