Referat fra Akustikkens Dag 2021

Torsdag den 16. september 2021 kunne Dansk Akustisk Selskabs medlemmer – efter en lang corona-pause – igen mødes ansigt til ansigt til Akustikkens Dag, som blev afholdt på SDU i Odense. Der var gået 2½ år siden sidste gang DAS-medlemmerne mødtes ved akustikkens dag hos Grundfos i 2019.

Vært for Akustikkens Dag i år var den Tekniske Komite for Bioakustik, som er den helt nye TK i DAS, med Jakob Christensen-Dalsgaard som repræsentant fra DAS-bestyrelsen. Akustikkens Dag var arrangeret og planlagt af Anders Olsen med assistance fra Rune Egedal.

Dagens tema var Lyd og opfattelse hos dyr, instrumentering og signalanalyse, samt undervandsstøj/lyd og støj gener ved etablering og drift af havvindmøller og påvirkning i øvrigt af havmiljø.

Læs og download referatet her: